رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ کلیک کنید! متقاضی انتقال به دانشگاه هستید؟ کلیک کنید!

 • جهت ورود به سامانه در صورت عدم تغيير رمز، از شماره شناسايي به عنوان رمز استفاده كنيد
 • در صورتي كه بازنشسته هستيد و در سامانه بازنشستگان ثبت نام كرده ايد مي توانيد بجاي شماره شناسايي از شماره دفتر كل استفاده كنيد
 • توصيه مي شود جهت جلوگيري از هر گونه سواستفاده رمز عبور اوليه خود را تغيير دهيد
 • در صورتي كه پيامك هاي سامانه را دريافت نمي كنيد، در صورتي كه خط شما همراه اول است عدد 2 را به شماره 8999 پيامك نماييد و يا با شماره 9990 تماس حاصل نماييد. براي خطوط ايرانسل عدد 1 را به شماره 5005 پيامك نماييد و يا با شماره 700 تماس بگيريد.
 • بعضا مشاهده شده است كه افراد يا واحدهايي تحت عناوين مختلف، اقدام به دريافت رمز عبور شما مي نمايند. لازم به ذكر است كه واحد هاي دانشگاه هيچ گونه نيازي به رمز عبور شما ندارند و در صورت سواستفاده احتمالي، مسئوليت آن به عهده شما خواهد بود. در صورت مشاهده اين موضوع مراتب را به مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني منعكس فرماييد
 • هر گونه مشكلي در ورود به سامانه و يا صحت اطلاعات آن را از طريق كارگزيني واحد خود پيگيري نماييد.
 • نظرات، مشكلات و پيشنهادات خود در زمينه اين سامانه را مي توانيد با مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني ستاد دانشگاه مطرح نماييد
 • شماره هاي مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني:
  شماره مديريت نوسازي و توسعه سرمايه انساني: غلامحسين كامياب 52446631 و داخلي 215
  مسئول آموزش ضمن خدمت شهرزاد رشيدي 07152442001 الي 4داخلي 307

برويد به